Κτίριο 'Arrivals Level & Airside', Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα

Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Έτος εκτέλεσης 2016.