Κτήριο 'ΕΒΓΑ', Ιερά οδός 88, Βοτανικός

Ανακατασκευή μονάδας παραγωγής σε δίκτυα μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, ψύξης, CO2, πετρελαίου, πεπιεσμένου αέρα.

Έτος εκτέλεσης 2011.