Κτήριο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος – Σταδίου 38, Αθήνα

Κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως αλλαγή αντλιών θερμότητας, αλλαγή των fan coils και εξ’ ολοκλήρου κατασκευή του μηχανοστασίου.

Έτος εκτέλεσης 2015 εώς 2016.