Κτήριο ABELA CATERING, σε Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κατασκευή δικτύων κλιματισμού , πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2000 έως 2001