Κτήριο Εμπορικής Tράπεζας, οδού Σοφοκλέους

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυροφραγμών, όμβριων υδάτων, κλιματισμού σωληνώσεων, κλιματισμού αεραγωγών.
Έτος εκτέλεσης 2001 έως 2002.