Κεντρικό Γκαράζ Δήμου Πειραιώς, Χιλίων (1000) θέσεων στάθμευσης, 5 ορόφων

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων.

Έτος εκτέλεσης 2001 έως 2003