Εμπορικό Κατάστημα ‘ALEX PACK’, Παλλήνη Αττικής. Κεντρικό Κτίριο.

Χώροι πώλησης, κεντρικά γραφεία διοίκησης, αποθήκες, μηχανοστάσια. Κατασκευή εξ ολοκλήρου του κεντρικού μηχανοστασίου Κλιματισμού, καθώς και του δικτύου σωληνώσεων για τις υπόλοιπες μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2007.