Συνεδριακό Κέντρο ‘Olympic Hall’ 2.500 θέσεων, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2004 έως 2005.