Συνεδριακό Κέντρο 1.500 θέσεων, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα A.K.S. στο Πόρτο Χέλι

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού, φυσικού αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2004 έως 2005.