Κτίριο 'Dhl Finger', Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Σπάτα

Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Έτος εκτέλεσης 2015 εώς 2016.