Εργοστάσιο 'ELBISCO A.B.E.E.', Λ. Μαραθώνος, Πικέρμι

Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως : δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και πυρόσβεσης.
Έτος εκτέλεσης 2015 εώς 2016.