Κατάστημα H&M 3.000m² στο Εμπορικό Κέντρο Cosmos στην Θεσσαλονίκη

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού/θέρμανσης.
Έτος εκτέλεσης 2014.