Ξενοδοχείο Londa’s Beach, Λεμεσός, Κύπρος

Ανακατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων. Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού.
Έτος εκτέλεσης 2003 έως 2004.