Ξενοδοχείο 'Θεοξένια', Πορταριά, Πήλιο

Ανακατασκευή νεοκλασικού πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 70 δωματίων και προσθήκη νέων πτερύγων. Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού.
Έτος εκτέλεσης 2007 έως 2008.