Κλειστό Γυμναστήριο & Κολυμβητήριο, Δήμος Αγίων Αναργύρων

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης και καύσιμου αερίου.

Έτος εκτέλεσης 2014 συνεχιζόμενη έως και σήμερα.