Βιβλιοθήκη 'Φιλοσοφικής Σχολής' Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού (δίκτυα νερού).
Έτος εκτέλεσης 2014.