Ξενοδοχείο 5* «San Stefano», Μπενίτσες, Κέρκυρα

Ανέγερση σύνθετου πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού.

Έτος εκτέλεσης 2014 συνεχιζόμενη έως και σήμερα.