Ξενοδοχείο 5* 'San Stefano' (Β Φάση), Μπενίτσες, Κέρκυρα

Ανέγερση σύνθετου πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων : ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, όμβρια ύδατα, κλιματισμός.

Έτος εκτέλεσης 2016 - 2017.