Κτήριο Γραφείων, Αμαλίας 20, Σύνταγμα εννέα ορόφων 'Μποδοσάκειο'

Κατασκευή εξ ολοκλήρου του κεντρικού μηχανοστασίου Κλιματισμού, καθώς και του δικτύου σωληνώσεων για τις υπόλοιπες μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2007.