Κτήριο Γραφείων στον Ταύρο

Κατασκευή τμήματος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων.
Έτος εκτέλεσης 2010.