Κτήριο Γραφείων, Κτήριο Η' Κεντρικού Μηχανογραφικού κέντρου Τράπεζας EUROBANK, Ν. Ιωνία Αττικής

Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (πρώην κτίρια Οργανισμού 'Αθήνα 2004').

Έτος εκτέλεσης 2007.