Συγκρότημα γραφείων, σε επταόροφο κτίριο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος 73 Γλυφάδα

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού , πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, αερίου. 

Έτος εκτέλεσης 2001 έως 2002