Πανθεσσαλικό Στάδιο Ν. Ιωνίας Βόλου (Ολυμπιακό έργο)

Κατασκευή εξολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης CO2, όμβριων υδάτων, κλιματισμού, φυσικού αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2002 έως 2004.