Κτήριο Σταθμού Ανεφοδιασμού Καυσίμων, Εταιρείας SHELL, σε Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού, αερίου, καυσίμων.

Έτος εκτέλεσης 2001 έως 2002.