Δημοτικό σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αττικής

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης, καύσιμου αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2011 έως 2013.