Εργοστάσιο Παραγωγής Πλαστικών Ειδών 'ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε'

Ανακατασκευή στα βιομηχανικά δίκτυα: πεπιεσμένου αέρα, πύργου ψύξης και ψυχρού νερού σε νέες και υφιστάμενες μονάδες με σωλήνα Ανοξείδωτο 304L.

Έτος εκτέλεσης 2014 έως 2015.