Κτήριο Data Center της Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 'Α.Τ.Ε Bank' - Χειμάρας 11, Μαρούσι

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης και τοποθέτηση πυροφραγμών στις Η/Μ διελέυσεις.
Έτος εκτέλεσης 2013.