Κτίριο Γενικής Τράπεζας Ομίλου Πειραιώς, Λ. Μεσογείων

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης.
Έτος εκτέλεσης 2014 έως 2015.