Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 'Ευαγγελισμός', Υψηλάντου 45-47, Αθήνα

Ανακατασκευή στίς πτέρυγες: Τεχνητό Νεφρό και Κέντρο Ερευνας εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης.
Έτος εκτέλεσης 2013.