Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 'Σισμανόγλειο', Μαρούσι

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων στις πτέρυγες χειρουργείων σε: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης.
Έτος εκτέλεσης 2013 - 2014.