Κτήριο 'Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής', Πειραιώς 114

Ανακατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα : ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης.
Έτος εκτέλεσης 2015.