Κτήριο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος – Πειραιώς 74, Αθήνα

Ανακατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα : ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων και πυρόσβεσης.
Έτος εκτέλεσης 2014.