Κτήριο οχταόροφο της Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Κύπρου) - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 170, Αθήνα

Ανακατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα: ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, πυρόσβεσης και κατάσβεσης CO2.
Έτος εκτέλεσης 2013.