Διώροφο κτήριο Super Market 'ΑΒ Βασιλόπουλος', Αργυρουπόλεως 63, Αργυρούπολη

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
Έτος εκτέλεσης 2014.