Κτήριο Super Market ‘Lidl’, Θηβών 40, Πειραιάς

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού , πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, φυσικού αερίου.

Έτος εκτέλεσης 2002 έως 2002.