Κέντρο Διανομής 150KV/MT Κλειστού τύπου 'GIS Αμπελοκήπων'- Σούτσου & Τσόχα, Αμπελόκηποι

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κατάσβεσης , όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης.

Έτος εκτέλεσης 2013 έως 2015.