Πολυτελής κατοικίες (2), στην περιοχή Λαγονήσι Αττικής, συνολικού οικοδομικού εμβαδού 2.600 m²

Κατασκευή όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, Υγραέριο).
Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2009.