Πολυτελής κατοικίες (2), στην περιοχή Σαρωνίδα Αττικής, συνολικού οικοδομικού εμβαδού 1.500 m²

Κατασκευή όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, υγραέριο).

Έτος εκτέλεσης 2007 έως 2010.