Πολυτελής κατοικία, στην νήσο Σπέτσες, συνολικού οικοδομικού εμβαδού 2.000 m²

Κατασκευή όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, Υγραέριο).

Έτος εκτέλεσης 2005 έως και 2007.