Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 'Γ. Γεννηματάς', Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων της ψυχιατρικής πτέρυγας σε: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού/θέρμανσης, καύσιμου αερίου.
Έτος εκτέλεσης 2012 – 2013.