Νέο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Κατασκευή του δικτύου Κλιματισμού – Σωληνώσεων. Κατασκευή δικτύων ατμού.
Έτος εκτέλεσης 2008 έως 2011