Εργοστάσιο ηλεκτροστατικής βαφής μηχανημάτων, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, συνολικού εμβαδού 11.000m2

Κατασκευή όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (κλιματισμός, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, Υγραέριο) καθώς και προμήθεια όλων των προδιαγραφόμενων μηχανημάτων/εξοπλισμού.
Έτος εκτέλεσης 2006 έως 2007.