Ιδιωτική Γενική Κλινική, Euromedica, στην Κέρκυρα

Κατασκευή εξ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων: ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, όμβριων υδάτων, κλιματισμού, ατμού.
Έτος εκτέλεσης 2008 έως 2011.