΄΄Μονάδα Βιοαερίου (1,5MW)΄΄ Φήκη Τρικάλων

΄΄Μονάδα Βιοαερίου (1,5MW)΄΄, Φήκη Τρικάλων. Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση εξοπλισμού.

Έτος εκτέλεσης 2017