Κτήρια Σταθμών Ανεφοδιασμού Καυσίμων, Εταιρείας ΕΚΟ, αμφιπλεύρως Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, ύψος Σχηματαρίου

Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων, πυρόσβεσης, κατάσβεσης CO2, κλιματισμού σωληνώσεων, κλιματισμού αεραγωγών, αερίου, υγρών καυσίμων.

Έτος εκτέλεσης 1998 έως 2000.